Митне обслуговування

                                  Митне обслуговування
ПОСЛУГИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В ЗОНІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

В 2017 році перелік послуг, що надаються публічним акціонерним товариством «Київський річковий порт», поповнено послугами з обслуговування транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України.

До вказаних послуг, що надаються ПАТ «КИЇВПОРТ», зокрема, належать послуги:
- з обслуговування транспортних засобів в зоні митного контролю (місці доставки товарів) Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 2;
- зі зберігання товарів на митному складі відкритого типу за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 2-к;
- зі зберігання товарів на складі тимчасового зберігання відкритого типу за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, 4-о;
- з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.

ПАТ «КИЇВПОРТ» укладає договори про надання послуг з обслуговування транспортних засобів (на обслуговування невизначеної кількості транспортних засобів замовника протягом періоду дії договору) або про надання послуг з обслуговування транспортного(их) засобу(ів) (на обслуговування певної кількості транспортних засобів замовника протягом визначеного в договорі періоду) з юридичними та фізичними особами резидентами України.

Для укладання договору про надання послуг з обслуговування транспортних засобів або договору про надання послуг з обслуговування транспортного(их) засобу(ів) звертатись до юриста юридичного відділу ПАТ «КИЇВПОРТ» – Хацей Катерини Ігорівни за телефоном: +38(063) 692-85-80.

Договір, додатки, додаткові угоди до договору можуть бути оформлені в електронному вигляді згідно з чинним законодавством про електронні документи, електронний документообіг і електронний цифровий підпис, із заповненням всіх обов’язкових реквізитів і накладенням електронного цифрового підпису уповноважених осіб сторін (печаток сторін), або підписані уповноваженими представниками Сторін в паперовій формі та скріплені печатками сторін (із обов’язком обміном оригіналами).

Офіційна електронна адреса ПАТ «КИЇВПОРТ» для обміну документами в рамках договору – krpcustoms@krp.com.ua.
 
Форма договору про надання послуг з обслуговування транспортних засобів
Договір  Додаток 1 
 Додаток 2  Додаток 3 
Форма договору про надання послуг з обслуговування транспортного(их) засобу(ів)
Договір  Додаток 1  Додаток 2  Додаток 3 
 
Митна брокерська діяльність
 • надання послуг з декларування (заявлення за встановленою формою точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України:
- декларування товарів в наступних митних режимах:
-- імпорт (випуск для вільного обігу);
-- реімпорт;
-- експорт (остаточне вивезення);
-- реекспорт;
-- транзит;
-- тимчасове ввезення;
-- тимчасове вивезення;
-- митний склад;
-- вільна митна зона;
-- безмитна торгівля;
-- переробка на митній території;
-- переробка за межами митної території;
-- знищення або руйнування;
-- відмова на користь держави;
- подання митному органу митної декларації, заповненої у звичайному порядку, а також попередньої, тимчасової, періодичної чи додаткової митної декларації;
 • пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення;
 • консультування з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи.
 
Митний склад відкритого типу
 • зберігання під митним контролем на митному складі відкритого типу товарів, що переміщуються через митний кордон України згідно iз зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), укладеними будь-якими особами.
На митному складі можуть розміщуватися товари:
- помiщенi у митний режим митного складу (у тому числі консолідовані вантажі);
- помiщенi у митні режими транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території (без зміни цих митних режимів на митний режим митного складу);
- призначені для тимчасового зберігання під митним контролем (на умовах, встановлених Митним кодексом України для складів тимчасового зберігання).
З товарами, що зберігаються на митному складі, без дозволу органу доходів i зборів можуть проводитися прості складські операції, необхiднi для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення; чищення; провітрювання; створення оптимального температурного режиму зберігання; сушіння (у тому числі iз створенням потоку тепла); захист від корозії; боротьба iз шкідниками; інвентаризація.
Власник товарів, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу може проводити підготовку таких товарів до продажу (відчуження) та транспортування: консолідація та подрібнення партій, формування відправлень, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження, взяття проб i зразків товарів та інші подібні операції.
 
Склад тимчасового зберігання відкритого типу
 • тимчасове зберігання під митним контролем на складі тимчасового зберігання відкритого типу товарів, що належать будь-яким особам, до поміщення їх у митний режим.
Власник товарів, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем, або уповноважена ним особа з дозволу митного органу можуть проводити з цими товарами такі операції:
- прості складські операції, необхiднi для забезпечення збереження цих товарів: переміщення товарів у межах складу з метою раціонального розміщення, чищення, провітрювання, створення оптимального температурного режиму зберігання, сушіння (у тому числі iз створенням потоку тепла), захист від корозії, боротьба iз шкідниками, інвентаризація;
- огляд та вимірювання;
- усунення пошкодження упаковки;
- взяття проб та зразків;
- підготовка товарів до продажу (відчуження) i транспортування: сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції.
Керуючий складом тимчасового зберігання – Ковтун Олександр Васильович, телефон: +38(067) 754-32-36.
 
Місце доставки товарів транспортними засобами
 • обслуговування транспортного засобу комерційного призначення з метою забезпечення здійснення митним органом митних формальностей стосовно товарів, що переміщуються ним через митний кордон України;
 • з дозволу митного органу вивантаження, перевантаження товарів, розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміна, вилучення чи пошкодження засобів забезпечення ідентифікації.