Залишити
заявку на послуги
0 (800) 306-046

Акціонерам

Нагадуємо вам, що у зв’язку із набуттям чинності п.10. Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» (щодо обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутись до вибраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та за свій рахунок або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розкриття інформації

zip
Повідомлення про внесенням змін до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства 23.04.2021 року.(з накладанням КЕП)
завантажити 508 KB
pdf
Повідомлення про внесенням змін до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства 23.04.2021 року.
завантажити 498 KB
pdf
Повідомлення про проведення річних загальних зборів товариства 23.04.2021 року.
завантажити 491 KB
zip
Повідомлення про проведення річних загальних зборів товариства 23.04.2021 року. (з накладанням КЕП).
завантажити 500 KB
pdf
Інформація про результати голосування від 23.06.2020 року.
завантажити 297 KB
zip
Інформація про результати голосування від 23.06.2020 року.(з накладанням КЕП)
завантажити 288 KB
pdf
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.06.2020 року.
завантажити 289 KB
zip
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.06.2020 року.(з накладанням КЕП)
завантажити 298 KB
pdf
Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових загальних зборів 23.06.2020 року .
завантажити 199 KB
pdf
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 23.06.2020 року.
завантажити 162 KB
zip
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 23.06.2020 року. (з накладанням КЕП)
завантажити 171 KB
pdf
Інформація про те, що загальні збори 28.04.2020 року не відбулися.
завантажити 243 KB
zip
Інформація про те, що загальні збори 28.04.2020 року не відбулися (з накладанням КЕП).
завантажити 252 KB
doc
Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів 28.04.2020 року .
завантажити 40 KB
pdf
Інформація про результати голосування від 16.04.2020 року.
завантажити 288 KB
zip
Інформація про результати голосування від 16.04.2020 року. (з накладанням КЕП).
завантажити 297 KB
pdf
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 16.04.2020 року. (з накладанням КЕП).
завантажити 241 KB
pdf
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 16.04.2020 року.
завантажити 241 KB
doc
Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових загальних зборів 16.04.2020 року .
завантажити 44 KB
zip
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 16.04.2020 року. (з накладанням КЕП).
завантажити 96 KB
pdf
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 16.04.2020 року.
завантажити 96 KB
pdf
Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 28.04.2020 року. (з накладанням КЕП).
завантажити 99 KB
pdf
Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 28.04.2020 року.
завантажити 90 KB
zip
Особ. інф. про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >,< або = порог знач пакета акції від 06.03.2020 року.(з накладанням КЕП).
завантажити 308 KB
pdf
Особ. інформація про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >, < або = пороговому значенню пакета акції від 06.03.2020 року.
завантажити 299 KB
pdf
Інформація про результати голосування від 11.06.2019 року.
завантажити 294 KB
pdf
Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових загальних зборів 11.06.2019 року.
завантажити 198 KB
pdf
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 11.06.2019 року.
завантажити 291 KB
zip
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товаритства 11.06.2019 року. (з накладанням КЕП)
завантажити 300 KB
pdf
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
завантажити 82 KB
pdf
Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.
завантажити 66 KB
pdf
Інформація про результати голосування від 23.04.2019 року.
завантажити 316 KB
pdf
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.04.19 року.
завантажити 315 KB
zip
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.04.19 року.(з накладанням КЕП)
завантажити 323 KB
pdf
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.19 року.
завантажити 198 KB
zip
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.04.19 року. (з накладанням КЕП)
завантажити 303 KB
pdf
Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення річних загальних зборів 23.04.2019 року.
завантажити 198 KB
pdf
Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 23.04.2019 року.
завантажити 98 KB
zip
Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 23.04.2019 року (з накладанням КЕП)
завантажити 107 KB
pdf
Особ. інформація про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >, < або = пороговому значенню пакета акції від 21.03.19 року.
завантажити 312 KB
zip
Особ. інф-ція про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >, < або = порог. значенню ПА від 21.03.19р. (з накладанням КЕП)
завантажити 321 KB
pdf
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 26.12.2018 року.
завантажити 288 KB
pdf
Інформація про результати голосування від 09.11.2018 року.
завантажити 296 KB
pdf
Особлива інформація щодо ліквідації (припинення) філій від 09.11.2018 року.
завантажити 71 KB
pdf
Інформація станом на 24 годину останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових зборів від 08.11.18 року.
завантажити 56 KB
pdf
Особ. інформація про зміну акц-ів, яким належать голос. акції, розмір пакета яких стає >, < або = пороговому значенню пакета акції від 08.10.18 року.
завантажити 86 KB
pdf
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства 09.11.2018 року.
завантажити 72 KB
pdf
Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій додаткової емісії від 23.07.2018 року.
завантажити 68 KB
pdf
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 14.06.2018 року.
завантажити 74 KB
pdf
Повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу акцій від 23.04.2018 року.
завантажити 57 KB
pdf
Інформацїя про результати голосування від 18.04.2018 року.
завантажити 99 KB
pdf
Інформацїя про зміну типу АТ 30.04.2018 року.
завантажити 69 KB
pdf
Річний звіт за 2017 рік від 30.04.2018 року.
завантажити 600 KB
pdf
Особива інформацїя емітента від 18.04.2018 року.
завантажити 89 KB
pdf
Особива інформацїя емітента від 18.04.2018 року.
завантажити 303 KB
pdf
Особива інформацїя емітента від 18.04.2018 року.
завантажити 298 KB
pdf
Особива інформацїя емітента від 17.04.2018 року.
завантажити 73 KB
pdf
Інформація для акціонерів про кількість акцій від 17.04.2018 року.
завантажити 52 KB
pdf
Інформація для акціонерів про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів 18.04.2018 року
завантажити 90 KB
pdf
Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів 27.03.2018 року
завантажити 60 KB
pdf
Повідомлення про проведення річних загальних зборів товаритства 18.04.2018 року
завантажити 80 KB
doc
Календарний план 2018 р. 31.01.2018
завантажити 30 KB
pdf
Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10% і більше від 17.07.2017
завантажити 82.5 KB
pdf
Річний звіт за 2016 рік від 28.04.2017
завантажити 500 KB
pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації 1 від 19.04.2017
завантажити 89 KB
pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації 2 від 19.04.2017
завантажити 81 KB
doc
Повідомлення про проведення річних зборів акціонерів 13.03.2017 року
завантажити 175 KB
pdf
Повідомлення про позачергові збори 07.10.2016 року
завантажити 163 KB
pdf
Протокол позачергових зборів акціонерів від 28.04.2016 року
завантажити 0 KB
pdf
Повідомлення про збори 2016
завантажити 120 KB
pdf
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
завантажити 70.4 KB
pdf
Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 16.06.2015
завантажити 354 KB
pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1
завантажити 80 KB
pdf
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 2
завантажити 75.7 KB
pdf
Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10% і більше
завантажити 0 KB
pdf
Протокол позачергових зборів акціонерів від 09.09.2015 року
завантажити 573 KB